Để sử dụng phần mềm này ngoài .NET 2.0 bạn cần cài đặt thêm font chữ Tiếng Nhật bằng cách bạn vào Control panel > Regional & Laguages, sau đó kích chọn đề mục Install files for East Asian Languages và cho đĩa windows XP vào để cài đặt.
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm từ mới vào và cũng có thể Import từ file Excel.

Link tải:[Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]

Sưu tầm.

View more latest threads same category: